Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА-12 ОКТОМВРИ

 В ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА-12 ОКТОМВРИ Представители на ученическото самоуправление гостуваха на председателя на Общинския съвет в Несебър в Деня на отворените врати      Общинският съвет е органът на самоуправлението на Община Несебър по време на чиито заседания се

Решения от протокол №10/16.10.2012г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/16.10.2012 г.  ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка № 560/11.10.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП-ПП за обект «Реконструкция на път I -9 Слънчев бряг – Бургас,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ Е МЯСТО ЗА ПОЛИТИКАНСТВАНЕ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ Е МЯСТО ЗА ПОЛИТИКАНСТВАНЕ               -Г-н Филипов,близо година след полагането на клетва от общинските съветници и формирането на Общинския съвет в Несебър,с какво се характеризира дейността на местния орган за самоуправление? -На всеки,който е присъствал на заседанията на

Международен ден на белия бастун

Незрящите в Несебър бяха почетени от председателя на местния парламент в Международния ден на белия бастун-15 октомври  Членовете на организацията на слепите в Несебър се събраха на 15 октомври в несебърски ресторант за да отбележат Международния ден на белия бастун.

Покана за извънредно заседание №10

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам  извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър на 16.10.2012 г. /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за 1. Докладна

Покана за заседание № 8

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.07.2012 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана за заседание № 7

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.06.2012 г. /вторник / от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за     

Покана за заседание № 9

На основание чл.28 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, з свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 27.09.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана за заседание №5

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.02.2012 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана за заседанеи №4

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.06.2012 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д