Покана за извънредно заседание №10

Print pagePDF pageEmail page

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам  извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър на 16.10.2012 г. /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за

1. Докладна записка № 560/11.109.2012 г. от Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП ПП за обект « Реконструкция на път I -9 Сл. Бряг – Бургас, участък от пк. Несебър пк. Равда от км. 205 +300 до км. 207+800 с изграждане на второ пътно платно.

2. Докладна записка № 559/11.10.2012 г. от Валентин Димов – гл. Архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП ПП за обект път I -9 Сл. Бряг – Бургас, участък от пк. Кошарица- пк. Несебър от км.199+048.49 до км.205+323.55

3. Докладна записка № 558/11.10.2012 г. от Валентин Димов – гл. Архитект на Община Несебър, относно проект за ПУП ПП за обект път I -9 Сл. Бряг – Бургас, участък обход на с. Ахелой от км.207+500.0 до км.212+233.06

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общинския съвет – Несебър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ………………………..

/БЛ. ФИЛИПОВ/