ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ Е МЯСТО ЗА ПОЛИТИКАНСТВАНЕ

Print pagePDF pageEmail page

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НЕ Е МЯСТО ЗА ПОЛИТИКАНСТВАНЕ              

-Г-н Филипов,близо година след полагането на клетва от общинските съветници и формирането на Общинския съвет в Несебър,с какво се характеризира дейността на местния орган за самоуправление?

-На всеки,който е присъствал на заседанията на Общинския съвет,или ги и е гледал по телевизията и интернет,няма как да не му направило впечатление,че местният парламент като орган на самоуправление се характеризира преди всичко като добре организирана структура.Не просто работеща,а работоспособна,позволяваща му в оперативен делови порядък да взема решения по голям брой точки.В атмосфера,в която доминира консенсусният резултат при гласуването на решения. И още нещо.Смятам,че в този общински съвет съветниците са по-опитни,а и самата дейност е по-оптимизирана,и по време на заседанията на местния парламент,и при работата в постоянните комисии,обсъждащи и подготвящи проекта за дневния ред на конкретното заседание.

-Какво е политическото представителство в местния парламент,има ли някакви изменения в него?    

-Политическото представителство в местния парламент се запазва,такова като цяло,каквото беше обявено от Общинската избирателна комисия.Групата на съветниците от МОРЕ е представена от 7 човека,на ГЕРБ-от петима,партия “Български социалдемократи”-4,коалиция “Либерален съюз Несебър” и политически клуб “Тракия”-по двама,плюс-Венелин Ташев,избран от листата на “Ново начало и Синята коалиция заедно с Вас”,със статут на независим съветник. Персоналните политически физиономии в местния парламент обаче претърпяха изменения.По едни или други причини някои съветници напуснаха,а на тяхно място Общинската избирателна комисия,съгласно закона,обяви нови. Най-голямо е текучеството в групата на ГЕРБ.Там на мястото на избрания първоначално за съветник Златко Димитров,влезе Аристид Каравидов. Впоследствие на мястото на Атанас Терзиев влезе Христо Яръмов,а тези дни стана известно,че групата е напусната и от Николина Тодорова,като нейното място може да бъде заето от Веселина Чолакова.Но за това би трябвало да се произнесе Общинската избирателна комисия. В групата на МОРЕ на мястото на починалия Дойчин Тенев съветник стана Антоанета Данаилова.Преди това Христо Тодоров  попълни групата на “Либерален съюз Несебър”,заемайки мястото на напусналия Пейко Янков. Тази политическата физиономия на местния парламент е по-различна от предишния мандат.Тогава първоначално имаше 8 групи съветници,а в настоящия мандат са 5. Новото е , че в  местния парламент представителство получи ГЕРБ. Добър или лош,такъв е политическия образ на местния орган за самоуправление в края на първата година от мандата му.

-Местното самоуправление се осъществява чрез два органа-общинският съвет и кметът на общината.11 месеца след началото на мандата какви са взаимоотношенията между двата органа в общината?    

-Тези взаимоотношения се регламентират от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимоотношенията им с общинската администрация.Пресечната точка на тези взаимоотношения е механизмът по вземането на решения от местния орган за самоуправление и изпълнението и отчитането им от кмета като изпълнителен орган на местната власт.

-В местния парламент,партията МОРЕ,която представлявате, има 1/3 от броя на общинските съветници,но почти всички решения се вземат единодушно. Какъв е Вашият коментар за липсата на опозиция?    

-По повод,а в повечето случаи и без всякаква връзка, в медиите периодично се спекулира,едва ли не с узурпирането на местната власт от представителите на партия МОРЕ. Вече стана въпрос какво е политическото представителство в местния парламент и каква е неговата конфигурация от групи.Искам още веднъж да уточня,че общият брой на съветниците е 21,а нашата група-от МОРЕ,е 7 човека,аз бях избран за председател на Общинския съвет с 15 гласа. Така или иначе,по никакъв начин няма как да приема каквито и да било обвинения в узурпаторство по отношение на партия МОРЕ.В това отношение ще приведа още един пример.И той е от избора на председатели на постоянните комисии.От петте председатели само двама са от МОРЕ.Така че в случая става по-скоро за баланс при разпределението на властта,за споделяне на власт,а не за накакво измислено узурпаторство. Може да звучи и нескромно,но смятам себе си за консолидираща личност в местния парламент,с личен принос за осъществяване на принципа на консенсус при гласуването на решения,които в 99 на сто от случаите са с пълно единодушие. Извън зададения ми въпрос искам да отбележа приноса на моите предшественици оглавявали местния парламент след демократичните промени,допринесли за издигането му като орган на местното самоуправление.Това са: Михаил Бенин, Мария Стрезова,Страхил Станков,Красимир Косев,Стоян Голев,Димитър Янков,Янаки Стоянов.

-В Общинския съвет,с изключение на ГЕРБ,няма съветници на парламентарно представените партии.Понякога обаче се налага лобиране за решаване на един или друг общински проблем,било чрез управляващите,било чрез опозицията в Народното събрание или в Министерския съвет.Каква е комуникацията в това направление?    

– Към момента не сме се възползвали от лобиране на когото и да било.Привлечени и усвоени средства по тези програми са благодарение на добре подготвени проектиСлед решения на Общинския съвет Община Несебър си кандидатства по съответния ред по оперативните програми на Европейския съюз.

-На последното заседание на Общинския съвет по Ваша докладна записка се гласува за формиране на наблюдателна комисия.Какво наложи това,какъв е състава на комисията и нейните функции?    

-Както по другите точки от дневния ред,и по тази,решението бе гласувано единодушно.Основанието за създаване на наблюдателна комисия произтича от  чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и е във връзка с чл.170,ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията.Председател на комисията е общинският съветник Емил Пергелов,а членове са:Аристид Каравидов,също съветник.,Радостина Пирева-началник-управление „Социални грижи и услуги”,Надежда Атанасова-представител на „Пробационна служба-Несебър” и КрасимираТодорова-зам. председател на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Несебър. Общинската наблюдателна комисия има функции в сферата на поправянето и превъзпитанието на лишените от свобода правонарушители,условно и предсрочно освободени от затвора и осъдени на пробация лица.

-За разлика от обичайната практика на консенсус при вземането на решения, на последната сесия възникна дебат между двама съветници.Какъв е Вашият коментар?      

-По тази точка  възникна дебат,и той съвсем не беше проформа.По точката се гласува на два пъти и не се стигна до вземане на решение.Това за мен е поредното доказателство,че в местния парламент няма предварително взети решения.Но и,че той като орган за местното самоуправление не е място за политиканстване,а за вземане на решения за общинското развитие и за решаване проблемите на жителите на общината.

-По какъв начин жителите на общината могат да участват пряко в местното самоуправление?    

-Този начин е регламентиран в чл.74 от Правилника за организацията и дейността  на Общинския съвет.Според действащата нормативна уредба,след приключване на заседанието на местния парламент в продължение на един час  жители на общината могат да отправят питания и  предложения от  компетентността на Общинския съвет, кмета на Общината и кметовете на кметства, представляващи обществен интерес.Питанията трябва да са конкретно формулирани и да не съдържат становища и коментари по съществото на поставения  въпрос,както и обвинения или лични нападки към адресата и трети лица.Те не могат да се отнасят за въпроси,  извън компетенциите на общинските съветници, кмета на общината или кметовете на кметства. Редът за отправяне на питания е регламентиран в чл.75.Желаещите да  отправят питане трябва да са депозирали предварително  в канцеларията на Общинския съвет текста на питането в два екземпляра в срок  до 10 дни преди датата на предстоящата сесия като депозираните питания се  предават незабавно на лицата към които са отправени,за подготовка на отговор. Искам да отбележа,че цит.правилник,както и всички останали правилници и наредби,регламентиращи дейността на местния орган за самоуправление са публикувани в официалния сайт на Община Несебър, както и в новия сайт на Общинския съвет./http://archive.os-nessebar.eu / , който ще заработи до броени дни.

-По друга точка,за премахване на уличната общинска търговия на територията на АИР “Старинен Несебър”,се гласува единодушно.Това решение обаче предизвика подписка на засегнатите.Какво следва оттук-нататък?    

-Това решение по предложение на кмета на Общината,бе подкрепено и от представителя на  сдружението с нестопанска цел “Старият Несебър” Ивайло Ляхович по време на самото заседание,и то наистина бе взето с единодушие.С решението /№282/, цитирам от протокола: Общинският съвет дава съгласие общинската администрация да не внася схеми за алейна търговия на отрито-търговски площи за продажба на: картички,сладоледи,мед,ядки,подправки, сладкарски изделия,сувенири, атракциони за детски колички и места за приложници,с изключение на художниците,на територията на ценността „Старинен Несебър”,определена по Плана за опазване и управление на АИР „Старинен Несебър„. Това,което следва е произнасяне на областния управител по взетите решения на последното заседание,вкл.и по цит.решение №282.След което,ако това се налага,местният парламент ще се произнесе допълнително.

-Сергийното стълпотворение,където и да е,действа отблъскващо за туристите. Опитът на ГЕРБ в парламента за премахване на сергиите в курортите с национално значение не срещна необходимата подкрепа.Каква е Вашата лична позиция по казуса?    

-Сергийното стълпотворение в една или друга дестинация няма как да не действа отблъскващо.Сергийната търговия обаче няма как да се премахне изцяло,но съществуващата практика тази търговия да се осъществява под път и над път е неприемлива. Очевидно е,че се налага нейното ограничаване в определени граници и въвеждане на правила,които да се спазват неотменно.

-На последното заседание по предложение на съветника от МОРЕ Иван Аврамов  относно открита процедура на Министерския съвет за концесия на „Пристанищен терминал Несебър” съветниците гласуваха единодушно решение с което практически изразиха несъгласие с обявените условия на процедурата.В същото време  Вие и кметът на Общината бяхте упълномощени да настоявате пред министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията за промяна на условията.В какво ще се изразява тази промяна и какви са очакванията Ви по този казус?    

Тези,които са запознати с обявената процедура за предоставяне на концесия от Министерския съвет на “Пристанищен терминал Несебър” знаят,че бъдещият концесионер не е обвързан и не е задължен да вземе предвид местните интереси. Ето защо,като упълномощени от Общинския съвет,ще настояваме за участие на Община Несебър в процедурата за концесия по начин,с който да се обособи парцел за рибарско пристанище,а също така и за изграждане на закрита лодкостоянка, рибна борса и съпътстващи дейности.В тази връзка е и взетото по-рано решение №189,отразено в протокол №7/05.06.2012 на Общинския съвет.

-Въпреки все още съществуващата икономическа криза,социалната насоченост на общинския бюджет се запази.В кои направления се реализира тази политика?      

-Така е.Независимо от икономическата и финансовата криза социалната политика на Общинския съвет,макар и с известни ограничения се запазва.Нейната насоченост се реализира в запазването на привилегиите за жители на общината при новородени деца,осъществяване на процедури ин витро.Също така при отпускане на еднократни финансови помощи за хора в затруднено здравословно и финансово състояние.На територията на общината действат общинска трапезария и млечни кухни.Своите придобивки запазват хората от третата възраст и пътуващите ученици. Периодично се гласуват необходимите средства за обезпечаване дейността на действащите спортни структури и клубове на територията на общината.

-Една година след изборите каква е равносметката за поетите ангажименти и изпълнените обещания от партия МОРЕ?    

-Запазвам си правото на отговор по този въпрос в края на годината.С днешна дата мога да заявя,че през първата година от мандата от партия МОРЕ работим по всички поети ангажименти в хода на предизборната кампания към хората в общинския център и съставните селища.Имаме и допълнителни идеи за следващата година.

-По какви проблеми идват при Вас хората в приемния Ви ден?    

-От най-различен,бих казал,от всякакъв характер.Преобладават тези,породени от недоимъка,безработицата,жилищни нужди,битови неуредици.Няма как да се изредят всички.По-голямата част от тях въобще не са от компетенцията на Общинския съвет.Все пак местния парламент не е подразделение нито на Червения кръст,нито на Червения полумесец. Независимо и въпреки това,взимам присърце всеки проблем и се стремя доколкото мога да спомогна за неговото решаване. В почти всички случаи премното ми време е недостатъчно да изслушам всички записали се.Затова съм решил да обявя приемни в още два дни от седмицата,които ще се провеждат по график в съставните селища на общината.

Интервю на Максим МОМЧИЛОВ