Изнесена приемна на Председателя на ОбС Несебър в с. Кошарица

Print pagePDF pageEmail page

IMG_8773Инициатива на Председателя на Общински съвет Несебър

         Председателя на Общински съвет Несебър, г-н Благой Филипов обявява инициатива за изнесени извън сградата на Общината приемни, като първата от тях ще бъде в с. Кошарица на 20.11.2012г. / вторник/ в сградата на кметство Кошарица /конферентна зала/ от 11.30 до 13.30ч..