Category Archives: Заседания на комисии

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Заседание на Общински съвет – дневен ред

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg ДО г-н (г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

Съобщение

С ъ о б щ е н и е На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на

График за провеждане на заседания на постоянните комисии на Общински съвет

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Покана за заседание на постоянните комисии

  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на постоянните комисии както следва:  1.Комисия по законност, обществен

Съобщение

С ъ о б щ е н и е На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Свиквам заседание на постоянните комисии както следва

1. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности – 21.09.2012г. от 11.00 2.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, преватизация, следпреватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет – 21.09.2012г. от 11.30ч. 3.Комисия по