Category Archives: Заседания на ОС

Заседание на Общински съвет Несебър

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                             ДО г-н (г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията

Дневен ред за заседание на Общински съвет

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg                                                                                                    ДО             г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ  

Заседание на Общински съвет Несебър – дневен ред

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg                          ДО                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                                                                                    КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                        КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за

Заседание на Общински съвет

                         ДО               г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                         КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР              КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ               НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския

Дневен ред за заседание на Общински съвет

                           ДО                 г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                           КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                 НАМЕСТНИЦИ     На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността

Покана за заседание на общински съвет

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 22.02.2013 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   ДНЕВЕН   РЕД:

Дневен ред за заседание на Общински съвет Несебър

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам  редовно заседание на Общинския съвет – Несебър на 14.12.2012 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за  Д Н Е

Дневен ред за заседание на ОбС Несебър 14.11.2012г.

                На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам   заседание на Общинския съвет – Несебър на 14.11.2012 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана за извънредно заседание №10

На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам  извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър на 16.10.2012 г. /вторник/ от 14.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за 1. Докладна

Покана за заседание № 8

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 18.07.2012 г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д