Category Archives: Заседания на ОС

Покана за заседание № 7

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.06.2012 г. /вторник / от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за     

Покана за заседание № 9

На основание чл.28 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, з свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 27.09.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана за заседание №5

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.02.2012 г. /понеделник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана за заседанеи №4

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.06.2012 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за   Д

Покана заседание №3

  На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 02.12.2011г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за Д Н