Category Archives: Решения

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2015 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2015 г.   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка вх.№ 600/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование, извънучилищни и други дейности” и одобряване на структура

Решения от Протокол № 32

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/23.06.2015 г.        ДНЕВЕН РЕД    1. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд”. Докладна записка

Нареждане към Протокол №31

НАРЕЖДАНЕ към протокол № 31/ 20.04.2015Г. Относно : Поправка на техническа грешка в решение № 1164 / 20.04.2015 год. При приемане на решение № 1164 се установи , че поради допусната техническа грешка в докладната записка вх. №191 24.03.2015 г.арх.

Решения от протокол №31

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/20.04.2015 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 172/12.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2014 година. 2. Докладна

Решения от Протокол № 30

            8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/05.03.2015 г.                      ДНЕВЕН РЕД    1. Докладна записка вх.№ 133/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър,

Решения от Протокол № 29

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/10.02.2015 г. ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх.№ 057/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на

Решения от Протокол № 28

            РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/19.12.2014 г.              ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх.№ 598/01.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор със „Слънчев бряг” АД за предоставяне на улично осветление по ул.

Решения от Протокол № 27

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 27/20.11.2014 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 559/11.11.2014 г. от инж. Славчо Станелов – общински съветник и директор на ПГТ „Иван Вазов”

Решения от Протокол №26

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 26/06.10.2014 г.  ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 491/25.09.2014 г. от Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, относно промени в утвърдената мрежа на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната

Решения от Протокол № 25/01.09.2014г.

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 25/01.09.2014 г.               По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на