Category Archives: Наредби

Нареждане

Нареждане №1 от 23.12.2015г. ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ№3 14.12.2015г.

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 10.02.2015 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 10.02.2015 год. Гр. Несебър   На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев

Наредба № 21 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях

  Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) С

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 17.09.2014 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ             Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”  

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 07.01.2014 год. Гр. Несебър                             На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ               Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   07.01.2014 год. Гр. Несебър                              На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Раздел I Общи положения  Чл.1.Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Несебър Чл.2./ допълнен

Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Несебър

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР  ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства

НАРЕДБА №1- ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР /обновена/

  НАРЕДБА №1   ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР    ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ   Чл.1./1/ Тази наредба