Category Archives: Новини

Заповед на Областен Управител

tmp8C88

Решения от Протокол № 33

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 33/26.08.2015 Г.   ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 414/18.08.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение

Дневен ред

                      ДО            г-н(г-жа)………………………………………………..                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                       КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  І. Причини,  налагащи   приемането  на наредбата: Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и

Нареждане по Наредба № 18

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   02.07.2015 год. Гр. Несебър     На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК     НАРЕЖДАМ     Да се

Нареждане по Наредба № 11

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   02.07.2015 год. Гр. Несебър     На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК     НАРЕЖДАМ     Да се

Нареждане по Наредба № 6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   02.07.2015 год. Гр. Несебър     На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК     НАРЕЖДАМ     Да се

Решения от Протокол № 32

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/23.06.2015 г.        ДНЕВЕН РЕД    1. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд”. Докладна записка

Дневен ред

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg                         ДО            г-н(г-жа)………………………………………………..                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                       КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29

Съобщение

С ъ о б щ е н и е   На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание