Category Archives: Новини

Решения от Протокол № 25/01.09.2014г.

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 25/01.09.2014 г.               По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 418/14.08.2014 г. от Николай Димитров – кмет на

Заседание на Общински съвет

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                          ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността

График за провеждане на заседания на постоянните комисии на Общински съвет

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №24

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/11.07.2014 г. ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх.№ 336/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015

Заседание на Общински съвет Несебър

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                         ДО г-н (г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията

Обръщение

До Гражданите и гостите на община Несебър  ОБРЪЩЕНИЕ  ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ БЕДСТВИЕТО В ГРАД  КИЛИФАРЕВО !  Уважаеми съграждани от община Несебър,уважаеми гости на общината,         Всички ние сме свидетели на жестокото и опустушително бедствие ,което сполетя хиляди  семейства

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР НАРЕЖДАНЕ 25.06.2014 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 25.06.2014 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев

НАРЕЖДАНЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 25.06.2014 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ  25.06.2014 год. Гр. Несебър                             На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК  НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”