Category Archives: Новини

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР  НАРЕЖДАНЕ  08.11.2013 год. Гр. Несебър                          На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение

Поздравителен адрес

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД НЕСЕБЪР     ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   ЧРЕЗ РЪКОВОДСТВОТО ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА ГРАД НЕСЕБЪР  Уважаеми служители на полицейското управление в Несебър,  Позволете ми да ви честитя професионалния празник на българската полиция- Архангеловден. Чрез ръководството на РУП-Несебър

Поздравителен адрес

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД НЕСЕБЪР     ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   ЧРЕЗ КМЕТА ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ТЪНКОВО  Честит празник уважаеми жители на село Тънково,  Денят,в който се слави  името на Свети Архангел Михаил-Архистратег-патрон на вашия църковен храм,е и празник на

Поздравителен адрес

  ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЧРЕЗ Г-н  Кмета на Кошарица ДО Всички жители на селото Честит празник,жители на Кошарица!  Първи ноември е ден в който народът ни отдава почит на народните будители, но и празник на село Кошарица,на който кошаренци от всички

Решения от Протокол №18

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 18/15.10.2013 г.              ДНЕВЕН  РЕД:   1. Докладна записка вх.№ 506/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка, за средства от

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   по случай 18 октомври -Международния ден на художника.    Уважаеми художници от община Несебър,                                                                                          Обръщам се към вас,а и към всеки,който се занимава с приложно изкуство на територията на общината,за да ви поздравя по случай Международния ден

Поздравителен адрес

ДО Г-н Васил КИРОВ, председател на Градския общински народен съвет-Несебър 1962-1966 год. и Общинския народен съвет-Несебър 1981-1990 год.         Уважаеми г-н Киров,       От името на Общинския съвет,и от мое име,Ви поздравявам по случай Вашия 80 годишен юбилей.      

Дневен ред за заседание на Общински съвет

             ДО               г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                         КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР               КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ               НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет

Съобщение

  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на постоянните комисии както следва: 1.Комисия по законност, обществен