Съобщение

Print pagePDF pageEmail page

Материали за следващото заседание на Общински съвет Несебър се събират до 26.10.2012г.