СЪОБЩЕНИЕ

Print pagePDF pageEmail page

СЪОБЩЕНИЕ

            Общински съвет Несебър организира приемна в  сградата на поликлиниката в к.к „ Слънчев бряг”, която ще отвори врати на 19.11.2012г. и ще приема граждани всеки понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. до 14.00 ч.

Служител от отдел „ Административно обслужване на Общински съвет”  ще приема молби, жалби, заявления и писмени въпроси, отправени до Председателя на Общинския съвет и/или общинските съветници.