Изнесени приемни в Община Несебър

Print pagePDF pageEmail page

   Изнесени приемни в Община Несебър

 Първата от тях се проведе в Кошарица, където жители на селото поставиха своите проблеми и въпроси пред  председателя на Общинския съвет-Несебър Благой Филипов

 Приемната се състоя в Конферентната зала на кметството по предварително обявен график и продължи малко повече от час.Във встъпителните си думи председателят Филипов обясни, че приемната се организира на място за улеснение на жителите на селото, да се информира за съществуващите проблеми, както и да окаже съдействие за възможно най-бързото им решаване.

Посетилите приемната 23 души поставиха въпроси като тези за: трудностите при сдобиване с документи за възстановяване на земеделските им земи, изграждането и благоустрояването на улиците «Чайка» и «Вихрен», уличното осветление,  ,изграждането на канализационната мрежа, замърсяване на околната среда, необходимостта от откриването на аптека, ограничаване свободното движение на животни в селото, самоуправството при поставяне на «гърбица» по пътя Слънчев бряг-Кошарица, недостига на оборотни карти за пенсионери за пътуване до общинския център, трудностите при намиране на работа, възможностите за получаване на хранителни и парични помощи и др.  

На някои от поставените въпроси Благой Филипов отговори веднага, по други пое личен ангажимент за решаването им, а по тези проблеми, които изискват допълнителна намеса обяви, че ще настоява за тяхното решаване пред съответните   общински и държавни служби.  Изнесените приемни ще продължат по утвърден график и в останалите  населени места на несебърската общината.