Покана

Print pagePDF pageEmail page

ПОКАНА

Община Несебър има удоволствието да Ви покани на официална церемония „първа

копка“ за ефективния старт на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на

пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по

Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ за подобряване и развитие на

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Мероприятието ще се състои на

20 юни 2013 г., четвъртък. Прилагаме програма на дейностите в рамките на

събитието.

Бенефициент по проекта е Община Несебър, с партньор Община Поморие и

асоцииран партньор „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас, в

качеството си на юридическо лице, предоставящо ВиК услуги на територията на

агломерацията.

Надяваме се да се отзовете на нашата покана.

Галина Бабева

Ръководител на екипа за управление на проекта

Община Несебър

ПРОГРАМА „ПЪРВА КОПКА“ НА ПСОВ – РАВДА

09:30 ч. – Пречиствателна станция – Откриване на строително-монтажните дейности

Присъстващи:

Кметът на Община Несебър

Ръководителят на проекта

Екип на Министерството на околната среда и водите

Екип на Изпълнителя

10:15 ч. – гр. Несебър, ул. ・・Гоце Делчев・・ № 2А – Официално откриване на офиса на проекта

Присъстващи:

Кметът на Община Несебър

Екип на проекта

Екип на Министерството на околната среда и водите

10:45 ч. – Ритуална зала Несебър, Стария град – Пресконференция за начлото на проекта

Присъстващи:

Кметът на Община Несебър

Кметът на Община Поморие

Кметовете на селищата, обхванати от проекта

Директорът на ВиК – Бургас

Екип на Министерството на околната среда и водите

Екип на проекта

Представители на бизнеса и гр