Поздравителен адрес

Print pagePDF pageEmail page

ДО

Г-н Васил КИРОВ,

председател

на Градския общински народен съвет-Несебър

1962-1966 год.

и Общинския народен съвет-Несебър

1981-1990 год.

 

      Уважаеми г-н Киров,

      От името на Общинския съвет,и от мое име,Ви поздравявам по случай Вашия 80 годишен юбилей.

      Известно е от историята,че Вие сте най-дългогодишният председател на органа на местното самоуправление,какъвто представлява общинският съвет.Също така е известно,че в годините на Вашето управление няма как да ви е било леко,тъй като председателят тогава съчетавал във функциите си и задълженията на изпълнителната власт.Очевидно е обаче,че добре сте си вършили работата,за което е показателно избирането и преизбирането Ви на заеманата длъжност.Което пък е своеобразен атестат за Вашите професионални и човешки качества, за доверието, което сте си извоювали сред избирателите на несебърската община.      

      Едва ли може да се изброи всичко,сътворено и изградено по време на Вашите мандати,но ако има нещо,което е от особена историческа важност,то това е удостояването на Несебър с включване в списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 година.Това е признание,което придава световна известност на града и общината ни.       Впечатляващо е и развитието на културата,образованието,здравеопазването, спорта, на гражданските структури.Всичко това може да се получи само на основата едно  силно местното самоуправление,на основата на себеотдаване за развитието на всички селища в общината.

       Признание за всичко това е и удостояването Ви от Общинския съвет през 2005 година със званието „Почетен гражданин на град Несебър”.                                                            

        Юбилейните годишнини са и допълнителен повод за равносметка.И ако човек днес,обърне поглед назад към миналото,ще види неоспоримите успехи на местния орган на местно самоуправление под Ваше ръководство и ще му се поиска да изпита заслуженото от Вас удовлетворение и гордост от развитието на града и общината ни.

В това отношение има още какво да се учим от теб. Бъди ни още дълги години жив и здрав! Несебър се гордее и има нужда от теб! Честит 80-годишен юбилей!

 

09.10.2013                                                                               С уважение: Благой ФИЛИПОВ-

Град Несебър                                                          председател на Общинския съвет-

                                                                                                                         град Несебър