СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА

Print pagePDF pageEmail page

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА Ви уведомяваме,че е изготвен проект за правилник за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация мандат 2015-2019г.

мотиви правилник

Правилник на ОС – 2015-2019 .d oc