Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Архив решения мандат 2007г. – 2011г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/08.11.2007 г.Публикувано на 14.11.2007 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2007 г.Публикувано на 03.12.2007 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/20.12.2007 г.Публикувано на 07.01.2008 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/24.01.2008 г.Публикувано на 28.01.2008 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/27.02.2008 г.Публикувано на 04.03.2008

Свиквам заседание на постоянните комисии както следва

1. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности – 21.09.2012г. от 11.00 2.Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, преватизация, следпреватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет – 21.09.2012г. от 11.30ч. 3.Комисия по

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация.

До Общински съвет Несебър   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър    Относно: Изменение на Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация. Уважаеми Госпожи и

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

В администрацията на Общински съвет е постъпило искане от Бизнес Асоциация „ Слънчев бряг” във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1. Искането е продиктувано от необходимостта да се създаде регламентиран режим на работа в условията на летния

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРОЕКТО-НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Изтегли като PDF файл.

ПРОЕКТО–НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ БЛАГОЙ ФИЛИПОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР ОТНОСНО : приемане на  първо   четене на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър. УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, С