Category Archives: Решения

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/11.04.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/11.04.2012 г.       Д Н Е В Е Н     Р Е Д:     1. Докладна записка № 226/03.04.2012 г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане за изработване

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/20.02.2012 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/20.02.2012 г.         ДНЕВЕН  РЕД:     1. Докладна записка № 058/30.01.2012 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2011 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/21.12.2011 г.    ДНЕВЕН  РЕД:     1. Докладна записка № 660/28.11.2011 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно закриване на кметство в с. Баня във връзка с чл. 16, т.1 от ЗТУРБ.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/02.12.2011 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/02.12.2011 г. ДНЕВЕН  РЕД:  1. Докладна записка № 655/24.11.2011 г. от Благой Филипов – председател на общински съвет -Несебър, относно избор на представител на общинския съвет в общото събрание на НСОРБ. 2. Докладна записка № 653/22.11.2011

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/16.11.2011 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/16.11.2011 г.   ДНЕВЕН  РЕД:             1. Докладна записка № 603/11.11.2011 г. от Емил Пергелов – председател на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общински съвет – Несебър, относно приемане Правилник

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/03.11.2011 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/03.11.2011 г.    ДНЕВЕН  РЕД:                 1. Избор на председател на общинския съвет съгласно чл.21 ал.1 т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА. 2. Избор на временна комисия за изработване на проект за

Архив решения мандат 2007г. – 2011г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/08.11.2007 г.Публикувано на 14.11.2007 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/30.11.2007 г.Публикувано на 03.12.2007 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/20.12.2007 г.Публикувано на 07.01.2008 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/24.01.2008 г.Публикувано на 28.01.2008 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/27.02.2008 г.Публикувано на 04.03.2008