Category Archives: Решения

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №24

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/11.07.2014 г. ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх.№ 336/27.06.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в община Несебър за учебната 2014/2015

Решения от Протокол №23

            8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/02.06.2014 г.  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх.№ 215/30.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване

Решения от Протокол № 22/24.03.2014г.

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШИНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/24.03.2014 г.   ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 110/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, изпълнение решенията

Решения от Протокол № 21

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21/14.02.2014 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 044/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна

Решения от Протокол № 20/18.12.2013г.

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.12.2013 г. ДНЕВЕН  РЕД: 1. Докладна записка вх.№ 641/05.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация за намаляване

Решения от Протокол №19/20.11.2013г.

            8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg  7        РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19/20.11.2013 г.        ДНЕВЕН  РЕД:   1. Докладна записка № 588/11.11.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община

Решения от Протокол №18

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 18/15.10.2013 г.              ДНЕВЕН  РЕД:   1. Докладна записка вх.№ 506/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка, за средства от

Решения от Протокол № 17

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 17/03.09.2013 г.   ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка № 461/26.08.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет -Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър за периода януари – юли 2013 г.

Решения от Протокол №16

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16/15.07.2013 г.                                                                                            ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх.№ 395/09.07.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет Несебър, относно молба от Тодорка Пендекова до администрацията на Президента на Република България. 2. Докладна записка вх.№

Решения на Общински съвет Несебър от Протокол № 15/30.05.2013г.

Решения на Общински съвет Несебър от Протокол № 15/30.05.2013г.   По т.ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 255/10.05.2013 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване на директори, учители и ученици от