Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

НАРЕЖДАНЕ

НАРЕЖДАНЕ                към протокол № 23/2.06.2014Г.        Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 789                     При   актуализация на  Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси  и  цени на услуги на територията на  Община Несебър 

Решения от Протокол №23

            8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/02.06.2014 г.  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх.№ 215/30.04.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложения за награждаване

Заседание на Общински съвет Несебър

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                             ДО г-н (г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Съобщение

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Общински съвет Несебър   чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник в деловодството на

Решения от Протокол № 22/24.03.2014г.

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШИНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/24.03.2014 г.   ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 110/10.03.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, изпълнение решенията

Заседание на Общински съвет – дневен ред

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg ДО г-н (г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

Собщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Честит Празник

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА – 8 МАРТ от председателя на Общинския съвет-Несебър Благой Филипов Скъпи дами, Живеещи на територията на община Несебър,обръщам се към Вас с най-сърдечни пожелания по случай 8 март-Международния ден на жената!    Позволете

Решения от Протокол № 21

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21/14.02.2014 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 044/24.01.2014 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно приемане на годишна