Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Заседание на общински съвет

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                           ДО г-н (г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

Съобщение

С ъ о б щ е н и е На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 07.01.2014 год. Гр. Несебър                             На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ               Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   07.01.2014 год. Гр. Несебър                              На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „

Нареждане към Протокол №20/18.12.2013г.

 НАРЕЖДАНЕ      към протокол № 20 / 18.12.2013 год.          Относно : Поправка на явна фактическа грешка  в решение № 669              След като разгледах Докладна записка с  вх.  № 662/12.12.2013год.  и прегледах съдържанието на  протокол  №20/18.12.2013 год. установих,  че

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД НЕСЕБЪР   ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС     Уважаеми жители на община Несебър,    Ето че отново идва времето,когато събрани около празничните трапези ще изпратим годината,която си отива.И ще вдигнем наздравици да посрещнем новата.                                                                               В навечерието на

Решения от Протокол № 20/18.12.2013г.

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20/18.12.2013 г. ДНЕВЕН  РЕД: 1. Докладна записка вх.№ 641/05.12.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализация за намаляване

Дневен ред за заседание на Общински съвет

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg                                                                                                    ДО             г-н (г-жа)………………………………………………..                                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                      КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ  

График за провеждане на заседания на постоянните комисии на Общински съвет

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Решения от Протокол №19/20.11.2013г.

            8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg  7        РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19/20.11.2013 г.        ДНЕВЕН  РЕД:   1. Докладна записка № 588/11.11.2013 г. от Стойко Стоянов – секретар на община