Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Заседание на Общински съвет Несебър – дневен ред

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg                          ДО                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                                                                                    КОПИЕ:  КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                        КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР  НАРЕЖДАНЕ  08.11.2013 год. Гр. Несебър                          На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК   НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение

Поздравителен адрес

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД НЕСЕБЪР     ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   ЧРЕЗ РЪКОВОДСТВОТО ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА ГРАД НЕСЕБЪР  Уважаеми служители на полицейското управление в Несебър,  Позволете ми да ви честитя професионалния празник на българската полиция- Архангеловден. Чрез ръководството на РУП-Несебър

Поздравителен адрес

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД НЕСЕБЪР     ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   ЧРЕЗ КМЕТА ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ТЪНКОВО  Честит празник уважаеми жители на село Тънково,  Денят,в който се слави  името на Свети Архангел Михаил-Архистратег-патрон на вашия църковен храм,е и празник на

Поздравителен адрес

  ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЧРЕЗ Г-н  Кмета на Кошарица ДО Всички жители на селото Честит празник,жители на Кошарица!  Първи ноември е ден в който народът ни отдава почит на народните будители, но и празник на село Кошарица,на който кошаренци от всички

Решения от Протокол №18

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 18/15.10.2013 г.              ДНЕВЕН  РЕД:   1. Докладна записка вх.№ 506/30.09.2013 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на общината в извънбюджетната сметка, за средства от

Решения от Протокол № 17

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 17/03.09.2013 г.   ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка № 461/26.08.2013 г. от Благой Филипов – председател на Общински съвет -Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет – Несебър за периода януари – юли 2013 г.

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   по случай 18 октомври -Международния ден на художника.    Уважаеми художници от община Несебър,                                                                                          Обръщам се към вас,а и към всеки,който се занимава с приложно изкуство на територията на общината,за да ви поздравя по случай Международния ден

Поздравителен адрес

ДО Г-н Васил КИРОВ, председател на Градския общински народен съвет-Несебър 1962-1966 год. и Общинския народен съвет-Несебър 1981-1990 год.         Уважаеми г-н Киров,       От името на Общинския съвет,и от мое име,Ви поздравявам по случай Вашия 80 годишен юбилей.