Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Дневен ред

                      ДО            г-н(г-жа)………………………………………………..                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                       КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет

Съобщение

С ъ о б щ е н и е ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл.23 ал.1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  І. Причини,  налагащи   приемането  на наредбата: Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и

Нареждане по Наредба № 18

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   02.07.2015 год. Гр. Несебър     На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК     НАРЕЖДАМ     Да се

Нареждане по Наредба № 11

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   02.07.2015 год. Гр. Несебър     На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК     НАРЕЖДАМ     Да се

Нареждане по Наредба № 6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ   02.07.2015 год. Гр. Несебър     На основание чл. 39 ал.1,т.4 във връзка с чл. 37 ал.3 от Закона за нормативните актове и 78 ал.3 от АПК     НАРЕЖДАМ     Да се

Решения от Протокол № 32

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/23.06.2015 г.        ДНЕВЕН РЕД    1. Докладна записка вх.№ 332/03.06.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно кандидатстване на община Несебър с проект пред „Национален доверителен Еко Фонд”. Докладна записка

Дневен ред

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg                         ДО            г-н(г-жа)………………………………………………..                                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                       КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ   На основание чл.29

Съобщение

С ъ о б щ е н и е   На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание

Нареждане към Протокол №31

НАРЕЖДАНЕ към протокол № 31/ 20.04.2015Г. Относно : Поправка на техническа грешка в решение № 1164 / 20.04.2015 год. При приемане на решение № 1164 се установи , че поради допусната техническа грешка в докладната записка вх. №191 24.03.2015 г.арх.