Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Решения от протокол №31

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/20.04.2015 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 172/12.03.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2014 година. 2. Докладна

Дневен ред

  8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                            ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ     На основание чл.29 ал.2 от Правилника за

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Решения от Протокол № 30

            8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg   РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/05.03.2015 г.                      ДНЕВЕН РЕД    1. Докладна записка вх.№ 133/24.02.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър,

Дневен ред

                                                                                                     ДО              г-н(г-жа)………………………………………………..                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                       КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ     На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 10.02.2015 год. Гр. Несебър                            На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев бряг”   решение

Нареждане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР   НАРЕЖДАНЕ 10.02.2015 год. Гр. Несебър   На основание чл. 39 ал.1,т.4   във връзка с чл. 37 ал.3  от Закона за нормативните актове  и 78 ал.3  от  АПК НАРЕЖДАМ              Да се обнародва във  в-к  „ Слънчев

Решения от Протокол № 29

8230     гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/10.02.2015 г. ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх.№ 057/27.01.2015 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на

Дневен ред

                                                                                                  ДО              г-н(г-жа)………………………………………………..                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК                       КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР                                                                                                  КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ                                                                                                  НАМЕСТНИЦИ     На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет