Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

Добре дошли в официалния сайт на Община Несебър!

На този сайт, ще намерите всички актуални събития и новини от дейността на Общински Съвет Несебър. Още...

Комисии и заседания

Комисии и заседания

Може да видите всички работни комисии на Общински Съвет Несебър, както и да се осведомите за насрочени заседания на комисиите. Още...

Докладни записки и дневен ред

Докладни записки и дневен ред

Проследете докладните записки и дневния ред на заседанията. Още...

Решения на Общински Съвет Несебър

Решения на Общински Съвет Несебър

Ще бъдете осведомени за всички решения на Общински Съвет Несебър. Още...

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Състав и контакти с Общински Съвет Несебър

Ще представим състава на Общинския Съвет Несебъри възможностите за контакти с членовете му. Още...

 

Съобщение

С ъ о б щ е н и е   На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание

Решения от Протокол № 28

            РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/19.12.2014 г.              ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх.№ 598/01.12.2014 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор със „Слънчев бряг” АД за предоставяне на улично осветление по ул.

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаеми жители на община Несебър, От името на Общинския съвет, и от мое име, поздравявам всеки от Вас с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. В тези празнични дни, когато на прага е Новата година, всички ние си правим

Дневен ред

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail:     os_nessebar@abv.bg                            ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ     На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и

Съобщение

С ъ о б щ е н и е   На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание

Международен ден на хората с увреждания

  Председателят на Общинския съвет в Несебър Благой Филипов поздрави лично несебърските хора,членуващи в Съюза на инвалидите в България /СЮБ/ . Те се бяха събрали  да честват  Международния ден на хората с увреждания, който  съвпада с втората годишнина от създаването

Съобщение

Съобщение Общински съвет Несебър открива процедура за избор на съдебни заседатели. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:   Да      са дееспособни български граждани, навършили 21 години, но не са навършили      70 години към момента на определянето им

Решения от Протокол № 27

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: os_nessebar@abv.bg РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 27/20.11.2014 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх.№ 559/11.11.2014 г. от инж. Славчо Станелов – общински съветник и директор на ПГТ „Иван Вазов”

Дневен ред за заседание на Общински съвет Несебър

                         ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 20.11.2014 г. /четвъртък/ от 11.00

Съобщение

С ъ о б щ е н и е  На основание чл.23, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на общински съвет – Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам  заседание на